Спектрофотометър

  • OLABO Portable Digital UV-VIS Spectrophotometer 752N

    OLABO Портативен цифров UV-VIS спектрофотометър 752N

    Този продукт използва микропроцесорна технология за управление за извършване на качествен и количествен анализ на вещества в ултравиолетовата видима област на спектъра.Това е многофункционален аналитичен инструмент, който често се предлага в рутинни лаборатории.