PCR термичен цикъл

  • OLABO PCR Thermal Cycler

    OLABO PCR Thermal Cycler

    Термичният циклер е инструмент, който извършва амплификация на нуклеинова киселина чрез полимеразна верижна реакция.Използва се главно в медицински институции, клинични лаборатории за тестване на генна амплификация, които отговарят на изискванията, научноизследователски институти, университети и др.