Работна станция за патология

  • OLABO Pathology Workstation for Laboratory Hospital

    OLABO патологична работна станция за лабораторна болница

    Стендът за патологично вземане на проби е широко използван в болнично отделение по патология, патологична лаборатория и др. Разумната вентилационна система предпазва оператора от вредния газ, произведен от формалина по време на вземане на проби.Системата за топла и студена вода гарантира, че може да адаптира работата в различни климатични условия.