Pass Box

  • OLABO Pass Box

    OLABO Pass Box

    Pass Box е спомагателно оборудване на чистото помещение.Използва се главно за прехвърляне на малки предмети между чистата зона и чистата зона и между чистата зона и нечистата зона, така че да се намали броят на отворите на чистата стая и да се намали замърсяването до чистото стая.намалено до по-ниско ниво.Трансферният прозорец е изработен от плоча от неръждаема стомана, гладка и чиста.Двойните врати са заключени една с друга, за да се предотврати ефективно кръстосано замърсяване и са оборудвани с електронни или механични блокиращи устройства.