други

  • Mini PCR Work Station

    Мини PCR работна станция

    Mini PCR Work Station е устройство, което осигурява безопасна и екологична защита за бърз процес на откриване на нуклеинови киселини в клиника за треска и спешна клиника на болници.Оборудването е разделено на три зони, а именно зона за подготовка на реагенти, зона за подготовка на проби и зона за анализ на амплификация.

  • Dispensing Booth (Sampling or Weighing Booth) 

    Кабина за дозиране (Кабина за вземане на проби или претегляне)

    Кабината за дозиране е местно оборудване за пречистване, предназначено за места като фармацевтични продукти, микробиологични изследвания и научни експерименти.Осигурява един вид вертикален, еднопосочен въздушен поток, който създава отрицателно налягане в работната зона, част от чистия въздух циркулира в работната зона, част се изхвърля в близката зона, за да се предотврати кръстосано замърсяване, за да се осигури висока чистота в работната зона ■ площ.