Мобилна PCR лаборатория

Мобилната PCR камерна лаборатория отговаря на изискванията на подобрената медицинска BSL-2лаборатория, силно интегрирана с вода, електричество, ОВК и друго оборудване и оборудвана с необходимите инструменти за експеримента. Приема фабрична модулна форма на пълен комплект.
pcr
Технически параметри на мобилна PCR камерна лаборатория
1
2
4
Ние предлагаме решения за PCR мобилна лаборатория, сухопътен и морски транспорт, инструкции за монтаж, свържете се с нас за повече информация