Интензивно отделение (ICU)

Интензивно отделение (ICU)

Приемайки пациенти, страдащи от дишане, кръвообращение, метаболизъм и друга полиорганна недостатъчност от вътрешни болести, хирургия и други отделения, ICU се фокусира върху извършването на мощно цялостно управление на дишането, кръвообращението, метаболизма и други за пациентите.

1. В рамките на хуманизма, възползвайки се от високотехнологичните постижения в съвременното общество, за да създадем ефективна и бърза медицинска система, като по този начин даде тласък на развитието на ICU.

2. Използвайки изследователските постижения на ергономията, психологията, социологията и други свързани гранични науки, разширете дизайнерското обозначение на „ориентирани към хората“, установете систематично теорията на хуманизирания дизайн в дизайна на болницата.

3. Проектирането на отделението за интензивно отделение, ориентирано към хората, трябва да се основава на психологическата активност на хората, изградена върху физическите характеристики, ръководена от поведението, активността, безразличието към всички изисквания на хората на болницата, реално осъзнаване на усещането за "у дома".

ICU