Флуоресцентна количествена система за откриване

  • Olabo Fluorescent Quantitative Detection System

    Флуоресцентна система за количествено откриване на Olabo

    PCR в реално време се използва за чувствително, специфично откриване и количествено определяне на мишени за нуклеинова киселина.Ние разработихме мощни алгоритми за проектиране на анализи, оптимизиран qPCR регент, интуитивен софтуер за анализ на данни и гъвкаво оборудване, за да помогнем за използване на силата на qPCR в богат и разнообразен набор от приложения.Разгледайте нашите стабилни решения за вашите изследвания, базирани на qPCR.