Биологична изолационна камера

  • OLABO Biological Isolation Chamber

    OLABO Биологична изолационна камера

    Изолационната камера е оборудвана със собствена система за филтриране на отрицателно налягане, за да осигури максимална защита и оперативна безопасност както на замърсеното лице или предмет, така и на оперативния екип.