Автоматична хемилуминесцентна система за имуноанализ

  • Olabo Automatic Chemiluminescence Immunoassay System

    Автоматична хемилуминесцентна имунна система Olabo

    Системата за хемилуминесцентен имуноанализ използва технология за магнитно разделяне на частици, която използва магнитни частици като носители на антитела, които могат да бъдат равномерно разпределени в реакционната система с течна фаза, с по-бърза скорост на реакция и по-висока ефективност.Използвайки ензимен хемилуминесцентен метод, светлинният сигнал е по-стабилен.Ново поколение ензимни субстрати с по-висока чувствителност и по-бърза луминесценция.

    В сравнение с международните марки, реагентите за хемилуминесцентен имуноанализ имат добра консистенция, степента на съвпадение може да достигне повече от 95%, а прецизността на откриване може да достигне CV <2%.