Автоматизирана система за обработка на проби

  • Automated Sample Processing System BK-PR48

    Автоматизирана система за обработка на проби BK-PR48

    Автоматизираната система за обработка на проби BK-PR48 е оборудвана с независима HEPA филтърна система, а автоматизираната система за обработка на проби BK-PR48 може да се използва с шкаф за биологична безопасност.Може да завърши отварянето/затварянето на капака, дозирането, добавянето на протеиназа К/вътрешен контрол, отнема само 16 минути за прехвърляне на 48 проби наведнъж, което помага на лабораториите бързо да подобрят своите възможности за широкомащабно откриване на нуклеинови киселини.