ATP флуоресцентен детектор

  • OLABO ATP Rapid Fluorescence Detector

    OLABO ATP бърз флуоресцентен детектор

    Флуоресцентният детектор на ATP се основава на принципа на луминесценция на светулка и използва „системата луцифераза-луциферин“ за бързо откриване на аденозин трифосфат (АТФ).Тъй като всички живи организми съдържат постоянно количество АТФ, съдържанието на АТФ може ясно да покаже количеството на общия АТФ, съдържащо се в бактерии или други микроорганизми и хранителни остатъци в пробата, която се използва за преценка на здравословното състояние.
    ATP флуоресцентният детектор е подходящ за наблюдение на ключови контролни точки в процеса на производство на храни и напитки и вземане на проби в реално време и наблюдение от медицински системи и агенции за здравен надзор.